نحوه بیان ساعت برای کلاس دومی ها

راههای مختلفی برای بیان ساعت وجود دارد:

۱- استفاده از past و to
 

2:15

a quarter past two

2:30

half past two

2:05

five past two

 

 

 

2:40

twenty to three

2:55

five to three

2:45

a quarter to three

وقتی عقربه دقیقه شمار دقیقاً  روی 5، 10، 15، 20 و ... قرار نمی‌گیرد (مثلاً 12، 24 و ...) در اینصورت از minutes استفاده می‌شود:
 

3:04

four minutes past three

12:54

six minutes to one

2- استفاده از ساختار hour+minutes:

 It's 7.30  (seven thirty)

 It's 5.25  (five twenty-five)

 It's 2.42  (two fourty-two)

 It's 9.53  (nine fifty-three)

3- استفاده از o'clock

وقتی ساعت کامل می‌شود (عقربه دقیقه شمار دقیقاً روی 12 قرار می‌گیرد)، از o'clock استفاده می‌شود:

   It's two o'clock

4- استفاده از a.m. و p.m.

وقتی بخواهیم روز یا شب را مشخص کنیم از a.m. (برای روز) و p.m. (برای شب) استفاده می‌کنیم:

It's two p.m.

It's two a.m.


منبع: www.zabanamoozan.com:: موضوعات مرتبط: گرامر GRAMMAR
نویسنده : Pakizeh
تاریخ : دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰